Velkommen til

Spirituel og Integrativ Konsulent

Personlig og faglig

Spirituel og Integrativ terapi

Krops og Psykoterapi.

Velvære

Ånd, Sjæl og krop

thin

Kropsterapi

V. Pia Langmach Spirituel Integrativ Krops og Psykoterapeut

Kropsterapi, i form af “hands on” er hos mig en blanding af bevægelser af leddene, massage af musklerne, åndedrætsteknikker og akupunktur/ zoneterapitryk. Bevægelserne er pulserende og varierer i tryk og styrke. Herudover kan der forekomme råd/ vejledning i forhold til kost og motion, hvis det tjener ønsket med terapien.

Kropsterapi sætter gang i kredsløbet, aktiverer nervesystemet og løsner op for spændinger. Der er fokus på hele kroppen, såvel fysisk som psykisk, idet der arbejdes ud fra en tro på, at traumer og følelsesmæssige oplevelser kan sætte sig i kroppen. Derfor kan der også, efterhånden som spændingerne frigøres, blive behov for samtaler, hvorfor sessionerne med fordel kan kombineres med samtaleterapi, alt efter behov.


Hands on terapi foregår, modsat massage, fuldt påklædt og typisk liggende på ryggen.

Du kan læse mere om massage her


I kropsterapi er den primære opgave at lægge mærke til, hvordan tingene føles og hvordan kroppen respondere, dvs. der er fokus på sansningerne, altså

den fysiske måde kroppen opleves på, uden fortolkninger og bedømmelser, hvilket er meget tro mod den narrative tilgang. Når de sansninger der ligger til grund for følelserne ikke kan mærkes, spores og moduleres, kan følelserne eskalere, så de kommer ud af kontrol. Det kan bl.a. komme til udtryk i form af overeksaltering, raseri og rædsel. Kroppen kan simpelthen ikke rumme energien og en emotionel flodbølge strømmer ud over kroppens rum, på samme måde, som når et glas løber over. Man bliver ude af sig selv. Handler i affekt. T

Målet med kropsterapi er bl.a. at få adgang til egne indre ressourcer – kroppens evne til selvregulering.

Strukturen og rytmen i sessionerne er stort set den samme hver gang, idet det skaber forudsigelighed og genkendelighed.


Det er essentielt, at omsorgsgivere kan rumme sine egne og børnenes fortællinger. Derfor kan der i visse tilfælde

være behov for at starte et forløb op, hvor fokus er på omsorgsgiver alene. Dette tilrettelægger vi sammen.

Berøring er essentielt når sansehjernen er understimuleret. Den kortvarige effekt er at nervesystemet falder til ro. Den længere varende er, at man bliver mere modstandsdygtig. Ved berøring sker der det, at kroppen får en erfaring m. nærhed/ sansningen. Hormonelt udløses oxytocin, som bl.a. er med til at sænke det sympatiske ns. Og det parasympatiske nervesystem stiger.

Ofte vil hands on terapi være på kanten af mestringszonen. Kroppen stritter imod (kamp/flugt). Gentagne erfaringer med at berøring er behag medfører nye spor. Indsatsen skal derfor være drypvis og ske i dit tempo.

Vil du læse om terapi generelt, kan du gøre det her

Vil du læse om familie terapi, kan du gøre det her

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker yderligere information.

Skriv til mig på mail@p-langmach.dk eller ring til mig på 2717 5441

Samtale

Som konsulent og terapeut afholder jeg både individuelle og gruppe samtaler, hvad enten du henvender dig som privat eller som offentlig virksomhed.

Det kan foregå Online og/ eller via fysisk fremmøde. Det vigtigste er at mødet er autentisk, så at der kan skabes et “vi” også selvom vi ikke fysisk er i samme rum.

Du kan læse mere om terapi her

Regulering af nervesystemet

Jeg har som kropsterapeut specialiseret mig i at arbejde med børn, som har oplevet negativ affekt regulering/ dysregulering før sproglig alder, helt ned til fosterstadie. Hjernen påvirkes forskelligt afhængig af, om barnet udsættes for positiv eller negativ affektregulering. Nyere undersøgelser viser også, at det påvirker barnets resiliens, dvs. evnen til ikke at reagere uhensigtsmæssigt på fx. senere omsorgssvigt eller traume.

Kropsterapien er ideel, da det er kroppen, som får lov at tale på vegne af ånd og sjæl.

Hands on/ ryste terapi

Som kropsterapeut er jeg inspireret af bl.a. Body SDS, Bodynamic, TRE – metoden, SE samt Rosenmetoden.

Hands on terapi/ rysteterapi vækker de områder i kroppen, som er gået i “dvale” pga. fx. freeze respons, og/ eller bidrag til at aflade områder, som overaktive, sådan at det ikke ender i kollaps. Det essentielle er cellernes hukommelse, uanset om hændelsen har været positiv eller negativ. Der vurderes ikke.

Stemningsbilleder

True Colors

Kost. Chakra. Tegne

Farver skaber liv og glæde. Indefra og ud. Udefra og ind. Jeg anvender farver på flere måder. Når jeg sammensætter min kost. Når jeg indretter. Når jeg vælger tøj. Jeg anvender dem til at udtrykke stemninger og følelser. I terapi anvender jeg farver, når jeg illustrerer forskellige dynamikker og mønstre og når jeg arbejder med energikroppen, hvad enten det illustreres på papir eller det er “hands on” terapi.

Hvilke farver omgiver ud dig med? Er der en rød tråd ml. det interne og eksterne udtryk?

Sanse øvelser

Bygge huler, finde ting i en “skattekiste”, gå med bare fødder i forskellige elementer. Babymassage

Kan du mærke dig selv? Din fysiske krop? Dine følelser? Kan du stole på det du mærker? Kan du give udtryk for det?

Det er min erfaring, at hvis der er udfordringer med ovenstående, så er der typisk også udfordringer med det relationelle. Derfor er sanseøvelser samt markering af kroppen blevet en vigtig del af mit terapeutiske rum.

Har dit barn sådanne udfordringer, får du som forældre typisk nogle øvelser med hjem, som I kan arbejde med mellem sessionerne.

Kropstegning

Markering af kroppen samt visualisering af ydre og indre oplevelser, følelser, energi mv.

Hvad er det, der definerer dig? Oplever du dig selv indefra eller udefra? Hvor går din fysiske grænse? Hvordan ser din energi og dine følelser ud, hvis du kunne visualisere dem?

Kropstegningen er et dynamisk redskab, som der kan arbejdes med løbende i sessionerne, både individuelt og i gruppeforløb.

Det kan bidrage til en synliggørelse af, hvordan det opleves at være dig.

Tilbagemeldinger:

I forbindelse med min 14 årige søn er autist og har angst, kom vi hos Pia over en længere periode. Og det har vi bestemt ikke fortrudt. Fra første møde følte min søn og jeg at vi blev passet på, forstået og i gode hænder. Vi kunne mærke hvordan min søn fik det bedre, fra gang til gang, og den indledende samtale som Pia tager sig rigtig god tid til, var næsten den der hjalp os mest. Pia er en utrolig klog kvinde, som får dig til at føle dig totalt forstået og mødt lige hvor min søn og jeg er. Min søn kom som en dreng, som lå i foster stilling evigt og altid. Kunne ikke komme i skole pga. angsten. Men det klarede Pia. Min søn begyndte i skole mere og mere, og fik tilsidst en hel almindelig skole gang. Vi kan på det varmeste anbefale et forløb hos Pia. Det har vi svært ved at forestille os at man kommer til ar fortryde!!!”

Tilbagemeldinger

“Vi har haft vores datter på 8 år i et forløb hos Pia. Hun var rigtig tryg og glad ved at komme hos Pia. Vi som forældre følte, at hun åbnede mere og mere op for os. At hun havde gavn af at komme der. Hun blev mere og mere glad, og havde nemmere ved at udtrykke sig og sine følelser. Vi som forældre oplevede, at vi havde en god opbakning i Pia. Der var en god tillid og tryghed, der gjorde, at vi også kunne åbne mere op og fortælle, hvordan vi havde det”

Tilbagemeldinger

“Pia har utroligt varme hænder. Det er som om, at jeg bliver tanket op. Bliver fyldt med ny energi”

“Her går det godt. Vi anvender de redskaber, som vi har fået hos dig.

Det hjalp meget, at vi lige fik den vinkel på med de biologiske forældre”

thin

Kontakt Oplysninger

P-Langmach

v. Pia Langmach

Nøddelunden 72

6800 Varde

Tlf. 2717 5441

Mail@p-langmach.dk

CVR: 4082 0140