Velkommen til

Spirituel og Integrativ Konsulent

Personlig og faglig

Spirituel og Integrativ terapi

Krops og Psykoterapi.

Velvære

Ånd, Sjæl og krop

thin

Terapi

v. Pia Langmach, Spirituel Integrativ Krops og Psykoterapeut

Terapi hos mig kan både være i form af samtaleterapi eller kropsterapi. De kan godt stå alene/ hver for sig, men min erfaring er, at historierne/ livets eventyr folder sig bedst muligt ud, når der arbejdes med både den mundtlige og kropslige fortælling. Dvs. hvor der er en kombination af Top down/ buttom up terapi.

Min tilgang er systemisk, spirituel og holistisk. Målet er at favne det hele menneske. Ånd, sjæl og krop.

Et terapeutisk forløb hos mig starter typisk op med nogle afklarende sessioner/ samtaler, hvor jeg bl.a. informere om, hvordan jeg arbejder og hvorfor. Det er blevet en del af min tilgang og det indgår som en naturlig del af forventningsafstemningen.

Jeg er konstruktivist. Som konsulent og terapeut er jeg teoretisk funderet i systemteorien og psykologisk læner jeg mig ind i den neuroaffektive udviklingspsykologi.

Metodisk arbejder jeg kropsligt og oplevelsesorienteret.

Billeder, symboler, metafoer og spejling anvendes for at skabe ”liv” i terapien/ rummet/ systemet.

I sessionerne indtager jeg som terapeut en aktiv og styrende rolle. Jeg sætter en ramme, men det der udspiller sig, kan ikke bestemmes på forhånd. Det konstrueres i nuet.

Jeg viser en vej, men det er dig, som klient, der skal foretage rejsen. Det er dit eventyr. Mine spørgsmål er typisk semistrukturerede, hvilket i denne sammenhæng betyder, at de er dannes på baggrund af mine observationer og refleksioner. Dvs. der er tale om hypoteser, ind i forståelsen af problemstillingen. Hypoteser, som afprøves sammen med dig i det terapeutiske rum. Formålet er at afklare, hvad der frembringer eller vedligeholder det, som giver anledning til henvendelsen.

Hvis du vil læse mere om min menneskesyn og livsanskuelse kan du gøre det her

Hvis du er nysgerrig på min faglige baggrund og er til tørre facts, kan du finde dem her under Pias Cv

Du er også velkommen til at kontakte mig

Skriv til mig på mail@p-langmach.dk eller ring til mig på 2717 5441

Samtaler

Som konsulent og terapeut afholder jeg både individuelle og gruppe samtaler, hvad enten du henvender dig som privat eller som offentlig virksomhed.

Det kan foregå Online og/ eller via fysisk fremmøde. Det vigtigste er at mødet er autentisk, så at der kan skabes et “vi” også selvom vi ikke fysisk er i samme rum.

Alt er energi og vi er forbundet på måder, som vi måske endnu ikke helt kan begribe.

Du kan læse om konsulentfunktionen her

Du kan læse om menneskesyn og livsanskuelse her

Familie terapi

Som familie terapeut arbejder jeg systemisk og helhedsorienteret. Begrebet ”familie system” forstår og anvender jeg bredt. Det kan være den nære familie, som både kan være ”blodbånd” eller ”ikke blodbånd”, som fx adoptions eller plejefamilier. Et særlig tilhørsforhold eller oplevelsen af at være del af et fællesskab. Det essentielle er energierne og relationerne. Hjertes bånd.

Du kan læse mere om familie terapi her

Kropsterapi

Som Spirituel og Integrativ krops og psyskoterapeut arbejder jeg på flere planer. I hands on terapien har jeg fokus på kroppen, både den energetiske, den fysiske og den psykiske, idet jeg arbejder ud fra en tro på, at følelsesmæssige oplevelser kan sætte sig i kroppen. Både de positive og de negative.

Jeg er inspireret bl.a. af Body Sds, Bodynamic, TRE-metoden, SE og Rosenmetoden.

Du kan læse mere om kropsterapi her

Stemningsbilleder

Spejlinger

Spejlneuroner. Følelsesmæssig hjerne.

At imitere og spejle er IKKE det samme. Imitation er at efterligne. Det er det, som det spæde barn gør i den helt tidlige alder. Fx. rækker tungen ud.

Når der spejles, anerkendes, benævnes og gengives en emotionelle tilstand, uden vurdering.

Spejlneuroner er det, der gør, at vi sanser, hvordan stemningen er. Det er det der gør, at vi har evnen til empati. Du kender det måske. Fx hvis du allerede inden, at du går ind i et lokale, kan mærke hvordan stemningen.

Sanse apparatet kan være mere eller mindre sensitivt. Det kan der være forskellige årsager til.

Familie systemer

Biologisk. Bonus. Pap. Pleje. Adoption med flere.

Begrebet ”familie system” forstår og anvender jeg bredt. Det essentielle er hjertets bånd eller forbindelse.

Du kan læse mere om familieterapi her

Systemiske rødder kan være mangt og meget. Værdier der gives videre. Genetik. Miljø. Erindringer ligger langt inde i cellerne. Positive og negative. Som stjernedrys. Transgenerationelt.

Tak til dem, der har været og er. Historierne lever videre. Slægt efter slægt. I hjerter og hjerter.

Hvilke systemer er du en del af?

Afstemning og regulering

Autentisk møde. Resonans. Dyade. Tilknytning

Det lille barn udtrykker ubehag, for at moderen kan berolige det. Positiv affekt regulering, via “den gode nok mor” giver en sund og tryg tilknytning. Negativ affekt regulering/dysregulering, via den “usunde” mor, giver “usund” og utryg tilknytning.

Hjernen påvirkes forskelligt afhængig af, hvornår det sker (følelsesmæssige alder). Mønstrene og reaktionerne bliver derfor også forskellige, hvorfor nærmeste udviklingszone også vil være det.

Heldigvis er hjernen plastisk. De nyere psykologiske retninger anerkender også, at det er muligt at skabe og/ eller genskabe spor i hjernen.

Tilbagemeldinger:

I forbindelse med min 14 årige søn er autist og har angst, kom vi hos Pia over en længere periode. Og det har vi bestemt ikke fortrudt. Fra første møde følte min søn og jeg at vi blev passet på, forstået og i gode hænder. Vi kunne mærke hvordan min søn fik det bedre, fra gang til gang, og den indledende samtale som Pia tager sig rigtig god tid til, var næsten den der hjalp os mest. Pia er en utrolig klog kvinde, som får dig til at føle dig totalt forstået og mødt lige hvor min søn og jeg er. Min søn kom som en dreng, som lå i foster stilling evigt og altid. Kunne ikke komme i skole pga. angsten. Men det klarede Pia. Min søn begyndte i skole mere og mere, og fik tilsidst en hel almindelig skole gang. Vi kan på det varmeste anbefale et forløb hos Pia. Det har vi svært ved at forestille os at man kommer til ar fortryde!!!”

Tilbagemeldinger

“Vi har haft vores datter på 8 år i et forløb hos Pia. Hun var rigtig tryg og glad ved at komme hos Pia. Vi som forældre følte, at hun åbnede mere og mere op for os. At hun havde gavn af at komme der. Hun blev mere og mere glad, og havde nemmere ved at udtrykke sig og sine følelser. Vi som forældre oplevede, at vi havde en god opbakning i Pia. Der var en god tillid og tryghed, der gjorde, at vi også kunne åbne mere op og fortælle, hvordan vi havde det”

Tilbagemeldinger

“Pia har utroligt varme hænder. Det er som om, at jeg bliver tanket op. Bliver fyldt med ny energi”

“Her går det godt. Vi anvender de redskaber, som vi har fået hos dig.

Det hjalp meget, at vi lige fik den vinkel på med de biologiske forældre”

thin

Kontakt Oplysninger

P-Langmach

v. Pia Langmach

Nøddelunden 72

6800 Varde

Tlf. 2717 5441

Mail@p-langmach.dk

CVR: 4082 0140