Velkommen til

Spirituel og Integrativ Konsulent

Personlig og faglig

Spirituel og Integrativ terapi

Krops og Psykoterapi.

Velvære

Ånd, Sjæl og krop

thin

Familie Terapi

V. Pia Langmach Spirituel Integrativ Krops og Psykoterapeut

Familie terapi, hvad er det? Et spørgsmål jeg har hørt og selv har stillet flere gange.

Hvis du slår begrebet ”familie terapi” op, får du ikke et entydigt svar. Forvirringen bliver ikke mindre af, at der i nogle tilfælde står ”behandling” i stedet for ”terapi”. Måske skyldes det, at ”familie terapi” teoretisk er præget af forskellige psykologiske retninger. Ens for de forskellige retninger er dog, at de opfatter familien, som et ”system”, hvor delene er gensidigt relateret til hinanden. Derfor inddrager jeg gerne hele “familie systemet”, også selvom bekymringen går på fx. barnet.

Begrebet ”familie system” forstår og anvender jeg bredt. Det kan være den nære familie, som både kan være ”blodbånd” eller ”ikke blodbånd”, som fx adoptions eller plejefamilier. Det kan være et tilhørsforhold til en særlig gruppe af mennesker eller et miljø, som kommer til udgøre sig for ens familie, fx i en bande, en sekt og uddannelsessteder. Eller oplevelsen af at være en del af et fællesskab, som ikke nødvendigvis er fysisk, hvorfor “familie systemet” bliver mere energetisk og spirituelt.

Alle disse ”systemer” er med, uanset om jeg, som terapeut, har en ”en til en” session, ”par session” eller en ”familie session”. Dvs. energierne og relationerne er tilstede, også selvom de ikke fysisk er det. Jeg er bevidst om, at “systemerne”, inklusiv mine egne, hvor store/ små de end må være, påvirker hinanden.

Familie terapi kan ikke udøves i en kontekst, hvor tilgangen ikke understøttes. Familie terapi er ikke behandling. Det der giver anledning til bekymring anskues typisk som noget, der ligger ”udenfor” personen, hvorfor det ikke er barnet, forældrene, systemet i sig selv, der er et problem. Det er tænkningen om ”problemet”, fx. adfærden, der er problemet. Der er aldrig et entydigt svar, hvorfor det er vigtigt at arbejde på flere planer, afklare forskellige hypoteser, og få det sat ind i en kontekst. I min optik, er det mindst lige så vigtigt, at familie systemet inddrages, som det er, at vi som terapeuter deltager i faglig sparring, supervision og egen terapi. Når/hvis der ikke arbejdes systemisk eller helhedsorienteret, er chancerne for varig forandring mindre.

Du kan læse mere om terapi generelt her

Du kan læse om kropsterapi her

Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte mig.

Skriv til mig på mail@p-langmach.dk eller ring til mig på 2717 5441

Dynamikker og mønstre i systemet

Jeg arbejder med forskellige modeller i terapien, men dramatrekanten, genogram og modellen over det terapeutiske rum, anvendes stort set i alle forløb, både visuelt og oplevelsesorienteret. Formålet er at bevidstgøre mønstre og dynamikker i systemet.

Hvilke roller indtager de enkelte medlemmer? Hvad tjener det? Er der enige om anskuelsen?

Du kan som klient får det som en hjemmeopgave, at arbejde med det til en efterfølgende session

Opstilling

Opstilling er en måde at arbejde med energien i systemet. Både den der er fysisk til stede i lokalet, og den der eksistere på det ikke fysiske plan. Jeg arbejder både visuelt og oplevelsesorienteret. Som terapeut er det min rolle at fascilitere det der sker.

Tilgangen er fænomenologisk, hvilket er foreneligt med en narrativ tilgang til terapi.

I opstillingsarbejdet er det både ånd, sjæl og krop, der får “tale tid”.

Jeg har gode erfaringer med at anvende opstilling i situationer, hvor der er aktører, som ikke er tilgængelige på det fysiske plan.

Coaching og psykoeducation

Som konsulent og terapeut arbejder jeg både med plejefamilier, adoptionsfamilier og biologiske familier. Tilgangen og metode er den samme uanset hvilket system jeg arbejder med. Formålet er også det samme, nemlig at bidrage til trivsel og vækst, samt at forbinde og sammenskabe.

Jeg har gode erfaringer med at udøve en form for “par terapi” ml. de forskellige parter. Det bidrager til forståelse og ro i de forskelige systemer og har en positiv afsmittende effekt på børnene.

Udarbejdelse af livslinje

Livslinjen bidrager til overblik. Begivenheder og signifikante oplevelser gengives faktuelt på linjen, uden vurderinger. Det er oplevelsen af hændelsen, som er vigtige. Ofte kombinerer jeg det med noget nonverbalt.

Det kan du læse mere om her

Indimellem står/ går du som klient din livslinje. Nogle gange dele af den, andre gange det hele. Formålet er at skabe sammenhæng ml. det verbale og det nonverbale, det bevidste og ubevidste. Ofte er der sammenfald mellem den kropslige og den verbale hukommelse, andre gange bidrager den kropslige hukommelse til nye indsigter.

Stemningsbilleder

At blive set

Udefra og ind. Indefra og ud

Ser du dig selv, for den du i sandheden er? Med alle dine fantastiske facetter, farver og energier? Tillader du andre, at se det? Møder du dig selv med anerkendelse eller søger du den udefra?

Bevidsthed om tanker, følelser og handlinger er en vigtig del af terapien hos mig.

Et selvportræt

Fundament, Kerneværdier. Indre og ydre udtryk

Hvis du var et træ, hvordan ville du så se ud? Er du stor eller lille? Bred eller smal? Hvor gammelt? Hvordan nære du dig? Er du sund og rask? Står du alene eller sammen med andre?

Symbolsprog og visualisering er en vigtig del af måden jeg arbejder og kommunikere på, både som konsulent og terapeut.

Der står en ko, lad vær at glo

Øvelse i at være lidt mere ko-agtig.

“Du skal være lidt mere ko-agtig”. Et udsagn fra en kær kollega og mentor. Hvad mon så hun mente med det? I min optik er køer verdensmestre i at modulere. De står (for det meste) helt roligt og registrere hvad der sker i og omkring dem. Observerer fra et neutralt sted. Tygger drøv. Der er næsten noget meditativt over det.

Hvor god er du, til at være “ko-agtig”?

Tilbagemeldinger:

I forbindelse med min 14 årige søn er autist og har angst, kom vi hos Pia over en længere periode. Og det har vi bestemt ikke fortrudt. Fra første møde følte min søn og jeg at vi blev passet på, forstået og i gode hænder. Vi kunne mærke hvordan min søn fik det bedre, fra gang til gang, og den indledende samtale som Pia tager sig rigtig god tid til, var næsten den der hjalp os mest. Pia er en utrolig klog kvinde, som får dig til at føle dig totalt forstået og mødt lige hvor min søn og jeg er. Min søn kom som en dreng, som lå i foster stilling evigt og altid. Kunne ikke komme i skole pga. angsten. Men det klarede Pia. Min søn begyndte i skole mere og mere, og fik tilsidst en hel almindelig skole gang. Vi kan på det varmeste anbefale et forløb hos Pia. Det har vi svært ved at forestille os at man kommer til ar fortryde!!!”

Tilbagemeldinger

“Vi har haft vores datter på 8 år i et forløb hos Pia. Hun var rigtig tryg og glad ved at komme hos Pia. Vi som forældre følte, at hun åbnede mere og mere op for os. At hun havde gavn af at komme der. Hun blev mere og mere glad, og havde nemmere ved at udtrykke sig og sine følelser. Vi som forældre oplevede, at vi havde en god opbakning i Pia. Der var en god tillid og tryghed, der gjorde, at vi også kunne åbne mere op og fortælle, hvordan vi havde det”

Tilbagemeldinger

“Pia har utroligt varme hænder. Det er som om, at jeg bliver tanket op. Bliver fyldt med ny energi”

“Her går det godt. Vi anvender de redskaber, som vi har fået hos dig.

Det hjalp meget, at vi lige fik den vinkel på med de biologiske forældre”

thin

Kontakt Oplysninger

P-Langmach

v. Pia Langmach

Nøddelunden 72

6800 Varde

Tlf. 2717 5441

Mail@p-langmach.dk

CVR: 4082 0140